Pastorační služba


  • Tel.: 774 874 819
  • jitka.svejnohova882/882vyskov.charita.cz
 
Morávkova 745/1a, Vyškov, 682 01

Cílové skupiny: všichni
Způsob poskytování: pobytové, ambulantní, terénní Fakultativní služby: NE

 

Cíle a zaměření služby

Tato služba vychází ze skutečnosti, že každý člověk má své duchovní potřeby. Má touhu být přijímán svým okolím takový, jaký je, se svými klady i zápory. Člověk touží po tom, aby mu někdo naslouchal s úctou a s respektem, v jakékoliv životní situaci. Cílem pastorační služby, je snaha naplňovat tyto lidské potřeby. Pastorační asistent má teologické vzdělání a církevní pověření, k výkonu této služby.  

Komu je služba určena

Tato služba je určena nejen klientům a uživatelům charitních služeb, ale také charitním zaměstnancům. Jedná se o bezplatnou službu.

Co je náplní této služby:

  • pomoc nemocnému a jeho rodině vyrovnat se z nemocí.
  • Pomoc při vyrovnání se s uplynulým životem.
  • Být nablízku nemocnému člověku, naslouchat mu, vytvářet ovzduší pokoje a bezpečí.
  • Pomoc při zajištění duchovních potřeb nemocného (modlitba, svátosti, návštěva duchovního...).

Ke stažení:

Rady pro komunikaci s pastoračním asistentem a nemocničním kaplanem

Zajímavé odkazy:


Organizace:


Zařízení:


Seznam lidí:

Jitka Švejnohová - pastorační asistentka