Postní almužna

"Křesťanství počítá s tím, že člověk je tělo a duše. Duchovní úsilí proto zapojuje i tělo. Snaha vyjít ze sebe a žít pro Boha a pro druhé nemůže zůstat jen v citu či myšlence, proto konkrétní odepření si nějakého mlsání, jídla či zážitků tělo musí pocítit. Odřeknutí si a šetření pak má smysl, když prospěje druhému, který pomoc potřebuje. Postní almužna pomáhá tomu, kdo se do ní zapojí, pomáhá vládnout jeho duchu nad tělem. Pro ty, kterým pomáhá, je projevem lásky."

+ Mons. Jan Graubner
arcibiskup olomoucký a metropolita moravský
únor 2012

000205_59_002010


Co je "Postní almužna"?

Nejen lidé věřící, ale také všichni, kdo se chtějí přidat, jsou v roce 2017 zváni k účasti na starobylé postní tradici – almužně. Princip je jednoduchý: peníze za požitky, které si během postního období odřeknete, můžete vložit do papírové pokladničky, tzv. postničky. A tu na konci postu přinesete do kostela. Tyto prostředky poté církev prostřednictvím místní Charity využije na sociální pomoc potřebným.
 
Podstatou je tedy, že člověk do malé papírové schránky vloží obnos přibližně ve výši ceny požitku, který si odřekl. A částka, kterou jsme si odepřeli, pak pomůže jiným.
 
Podrobnosti a aktuality o akci jsou uvedeny na webových stránkách www.postnialmuzna.cz.
 

Využití sbírky

Finanční prostředky použije církev prostřednictvím charit na pomoc lidem v nouzi a na podporu charitního díla. Proto ústředním posláním Postní almužny je spojit úsilí farností a místní charity pro konání milosrdné lásky k bližním v nouzi.

Pro celé území ČR bylo v roce 2018 vytištěno téměř 40 000 papírových pokladniček a rozesláno do římskokatolických farností. Sbírky se zúčastní také Řeckokatolická charita. Sbírka probíhá v době postní (období před velikonočními svátky), sběr postních schránek od věřících se pak koná dle pokynů místního duchovního správce, obvykle na Květnou neděli.

Tato dobrovolná duchovní formace věřících se koná od roku 2009 z podnětu České biskupské konference. Obdobné akce duchovní formace a doprovodného prožívání duchovní obnovy prostřednictvím staré postní praxe se pořádají již mnoho let v Anglii, Belgii, Německu, Rakousku, dokonce i v Polsku a na Ukrajině. Slovenská katolická charita pořádá akci Pôstna krabička pre Afriku.

Výsledky Postní almužny - spádová oblast Charity Vyškov

 • Rok 2020 - 28.750 Kč (kliknutím na podtržený text otevřete soubor s podrobnými výsledky)
 • Rok 2019 - 35.874 Kč (kliknutím na podtržený text otevřete soubor s podrobnými výsledky)
 • Rok 2018 - 20.583 Kč
 • Rok 2017 - 30.575 Kč
 • Rok 2016 - 32.366 Kč
 • Rok 2015 - 24.582 Kč
 • Rok 2014 - 16.403 Kč
 • Rok 2013 - 16.306 Kč
 • Rok 2012 - 15.706 Kč
 • Rok 2011 - 18.387 Kč
 • Rok 2010 - 25.716 Kč
 • Rok 2009 - 62.187 Kč