Tříkrálová sbírka Vyškov

OrganizacePočet úředně
rozpečetěných
pokladniček
Aktuální výnos
[Kč]
Dědice1252 206 Kč
Dětkovice113 270 Kč
Drysice214 092 Kč
Hamiltony112 309 Kč
Hoštice-Heroltice321 014 Kč
Ivanovice1475 391 Kč
Krásensko415 456 Kč
Křižanovice 11 260 Kč
Lhota28 410 Kč
Medlovice211 548 Kč
Moravské Málkovice219 479 Kč
Moravské Prusy525 428 Kč
Opatovice29 716 Kč
Orlovice212 742 Kč
Podivice17 820 Kč
Podomí314 930 Kč
Pustiměř643 133 Kč
Radslavice111 325 Kč
Ruprechtov321 600 Kč
Rybníček110 149 Kč
Rychtářov415 811 Kč
Studnice615 875 Kč
Švábenice835 358 Kč
Topolany19 612 Kč
Vyškov41294 324 Kč
Vyškovské Vážany416 621 Kč
Zelená Hora18 445 Kč
Koleda celkem133797 324 Kč
Rozpečetěno 133 z 133 (100%) úředně zapečetěných pokladniček.

Tříkrálová sbírka 2020 probíhá od 1.-14. ledna 2020.

Děkujeme všem, kteří mají otevřené srdce...

Záměry Chyrity Vyškov na využití TKS 2020.

Výsledky TKS 2020.

Tříkrálová sbírka je svým rozsahem sbírka, která nemá v našich končinách obdoby... A nebylo by to možné bez podpory mnoha obětavých lidí... A tak se sluší poděkovat...

  • Děkujeme všem štědrým dárcům, kteří přispívají nejen finančně, ale i svým pozitivním přístupem a vytvářejí tak přátelské prostředí pro naše koledníky. 
  • Děkujeme všem malým i velkým dobrovolníkům, kteří neúnavně obcházejí dům od domu a vybírají finance, díky kterým se podpoří projekty pomoci potřebným v našem regionu.
  • A veliké poděkování patří také městu Vyškov a okolním obcím, bez jejichž vstřícnosti by akce probíhala jen velmi obtížně.

DĚKUJEME! 

Tříkrálová veřejná sbírka je povolena Ministerstvem vnitra a její výtěžek je určen nejpotřebnějším lidem v nouzi, bez ohledu na vyznání, rasu nebo národnost. Úspěšnost sbírky závisí také na počtu dobrovolníků, kteří jako asistenti, vedoucí skupinek či koledníci věnují svůj volný čas na pomoc potřebným.