Tříkrálová sbírka Vyškov

                        banner_1180x490_obecny

Tříkrálová sbírka 2022 do fyzických kasiček proběhla od 1.-16. ledna 2022.

Děkujeme...

Tříkrálová sbírka je svým rozsahem sbírka, která nemá v našich končinách obdoby... A nebylo by to možné bez podpory mnoha obětavých lidí, kteří věnují svůj volný čas pro dobro druhých... A tak se sluší poděkovat...

  • Děkujeme všem štědrým dárcům, kteří přispívají nejen finančně, ale i svým pozitivním přístupem a vytvářejí tak přátelské prostředí pro naše koledníky. 
  • Děkujeme všem malým i velkým dobrovolníkům, kteří neúnavně obcházejí dům od domu a vybírají finance, díky kterým se podpoří projekty pomoci potřebným v našem regionu a také děkujeme těm, kteří ve svých prodejnách či úřadech umístili sbírkovou kasičku.
  • A poděkování patří také městu Vyškov a okolním obcím, bez jejichž vstřícnosti by akce probíhala jen velmi obtížně.

VÝSLEDKY TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY 2022

OrganizaceKasičky
zapečetěné/rozpečetěné
KasičkyBezhotovostní dary
CHARITA VYŠKOV
80/80518 302 Kč9 800 Kč
KASIČKY CELKEM (rozpečetěno 100%) 518 302 Kč 
Online koleda celkem 25 674 Kč 
BEZHOTOVOSTNÍ DARY CELKEM 9 800 Kč 
Celkem 553 776 Kč 
Rozpečetěno 80 z 80 úředně zapečetěných pokladniček.

 

PŘEHLED, JAK A DO KDY JE MOŽNÉ PŘISPĚT NA TŘÍKRÁLOVOU SBÍRKU:

KONTAKTY ORGANIZAČNÍHO TÝMU TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY CHARITY VYŠKOV

CO JE TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA?

Pořadatelem a organizátorem Tříkrálové sbírky je Charita Česká republika. První ročník sbírky proběhl v roce 2000 v olomoucké arcidiecézi. Tehdy vyrazili do ulic na základě staré lidové tradice první dobrovolníci v oblecích králů a koledovali pro potřebné. O rok později se již koledovalo na mnoha místech republiky a postupem času se Tříkrálová sbírka stala největší charitativní sbírkou v Česku. V roce 2020 sbírka oslavila 20. výročí.
Cílem sbírky je šířit radost a Boží požehnání a vykoledovat prostředky, které pomohou lidem, kteří se ocitli v situaci, kterou sami nedokáží vyřešit a na rozvoj charitních služeb.
Více informací o Tříkrálové sbírce na webu: https://www.trikralovasbirka.cz/

K+M+B 2022...

Tento nápis, který píší tři králové na dveře vašich bytů a domů, vychází z dávné křesťanské tradice, kdy se na svátek Zjevení Páně (lidově Tří králů, 6.ledna) žehnaly domy. Jedná se o zkratku latinského nápisu "Christus mansionem benedicat", tedy C+M+B (počeštěně K+M+B), který v překladu znamená "Kristus ať požehná tomuto domu." Ať tedy Bůh žehná našim domovům i v roce 2022!