Tříkrálová sbírka Vyškov

obecny_BANNER_STREDNI_640x130 (1)

Tříkrálová sbírka 2021 do fyzických pokladniček proběhla od 1.-24. ledna 2021.

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA DO FYZICKÝCH POKLADNIČEK JE K 24.LEDNU 2021 UKONČENA.

DĚKUJEME VŠEM,
KTEŘÍ JAKÝMKOLIV ZPŮSOBEM PODPOŘILI TŘÍKRÁLOVOU SBÍRKU!
MOC SI VAŠÍ PODPORY VÁŽÍME!
POMÁHÁTE NÁM POMÁHAT POTŘEBNÝM LIDEM KOLEM NÁS...

PŘISPĚT DO SBÍRKY MŮŽETE I NADÁLE - A TO AŽ DO 30.DUBNA 2021 PROSTŘEDNICTVÍM ONLINE KASIČKY.
DĚKUJEME!

Jak přispět do ONLINE KASIČKY naleznete ZDE.

VÝSLEDKY TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY 2021

 

OrganizacePočet úředně
rozpečetěných
kasiček
Aktuální výnos
statických kasiček
[Kč]
Dědice315 191 Kč
Dětkovice13 650 Kč
Drysice28 234 Kč
Hoštice-Heroltice35 940 Kč
Ivanovice337 417 Kč
Krásensko214 520 Kč
Křižanovice11 304 Kč
Medlovice21 612 Kč
Moravské Málkovice219 625 Kč
Orlovice28 850 Kč
Podivice17 320 Kč
Podomí36 652 Kč
Prusy-Boškůvky59 835 Kč
Pustiměř1416 628 Kč
Radslavice21 190 Kč
Ruprechtov310 233 Kč
Rybníček12 570 Kč
Rychtářov46 215 Kč
Studnice65 801 Kč
Švábenice814 680 Kč
Topolany15 700 Kč
Vyškov - město3488 594 Kč
Vyškovské Vážany419 865 Kč
Zelená Hora15 246 Kč
Online koleda 77 507 Kč
Koleda ze statických kasiček108316 872 Kč
Koleda celkem 394 379 Kč
Rozpečetěno 108 z 108 úředně zapečetěných pokladniček.

 

KONTAKTY ORGANIZAČNÍHO TÝMU TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY CHARITY VYŠKOV

CO JE TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA?

Pořadatelem a organizátorem Tříkrálové sbírky je Charita Česká republika. První ročník sbírky proběhl v roce 2000 v olomoucké arcidiecézi. Tehdy vyrazili do ulic na základě staré lidové tradice první dobrovolníci v oblecích králů a koledovali pro potřebné. O rok později se již koledovalo na mnoha místech republiky a postupem času se Tříkrálová sbírka stala největší charitativní sbírkou v Česku. V roce 2020 sbírka oslavila 20. výročí.
Cílem sbírky je šířit radost a Boží požehnání a vykoledovat prostředky, které pomohou lidem, kteří se ocitli v situaci, kterou sami nedokáží vyřešit a na rozvoj charitních služeb.
Více informací o Tříkrálové sbírce na webu: https://www.trikralovasbirka.cz/

K+M+B 2021...

Tento nápis, který píší tři králové na dveře vašich bytů a domů, vychází z dávné křesťanské tradice, kdy se na svátek Zjevení Páně (lidově Tří králů, 6.ledna) žehnaly domy. Jedná se o zkratku latinského nápisu "Christus mansionem benedicat", tedy C+M+B (počeštěně K+M+B), který v překladu znamená "Kristus ať požehná tomuto domu." Ať tedy Bůh žehná našim domovům i v roce 2021!

Děkujeme...

Tříkrálová sbírka je svým rozsahem sbírka, která nemá v našich končinách obdoby... A nebylo by to možné bez podpory mnoha obětavých lidí, kteří věnují svůj volný čas pro dobro druhých... A tak se sluší poděkovat...

  • Děkujeme všem štědrým dárcům, kteří přispívají nejen finančně, ale i svým pozitivním přístupem a vytvářejí tak přátelské prostředí pro naše koledníky. 
  • Děkujeme všem malým i velkým dobrovolníkům, kteří neúnavně obcházejí dům od domu a vybírají finance, díky kterým se podpoří projekty pomoci potřebným v našem regionu či těm, kteří ve svých prodejnách či úřadech umístili sbírkovou kasičku.
  • A veliké poděkování patří také městu Vyškov a okolním obcím, bez jejichž vstřícnosti by akce probíhala jen velmi obtížně.