Tříkrálová sbírka Vyškov

obecny_BANNER_STREDNI_640x130 (1)

Tříkrálová sbírka 2021 proběhne od 1.-24. ledna 2021.

AKTUÁLNÍ INFORMACE (EDIT 28.12.2020):

Tříkrálové koledování se vzhledem k nepříznivé epidemiologické situci uskuteční ONLINE.
Více na www.trikralovasbirka.cz a v článku Tříkráloví koledníci k nám zavítají ONLINE.
Děkujeme za pochopení. 

JAK MOHU PŘISPĚT DO TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY?

Klikni ZDE pro přesměrování na stránku s informacemi, jak je možné přispět.

 

KE STAŽENÍ - PROPAGAČNÍ VIDEA, AUDIA, PLAKÁTKY AJ.

Klikni ZDE pro přesměrování na stránku s propagačními materiály...

KONTAKTY ORGANIZAČNÍHO TÝMU TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY CHARITY VYŠKOV

 

CO JE TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA?

Pořadatelem a organizátorem Tříkrálové sbírky je Charita Česká republika. První ročník sbírky proběhl v roce 2000 v olomoucké arcidiecézi. Tehdy vyrazili do ulic na základě staré lidové tradice první dobrovolníci v oblecích králů a koledovali pro potřebné. O rok později se již koledovalo na mnoha místech republiky a postupem času se Tříkrálová sbírka stala největší charitativní sbírkou v Česku. V roce 2020 sbírka oslavila 20. výročí.
Cílem sbírky je šířit radost a Boží požehnání a vykoledovat prostředky, které pomohou lidem, kteří se ocitli v situaci, kterou sami nedokáží vyřešit a na rozvoj charitních služeb.
Více informací o Tříkrálové sbírce na webu: https://www.trikralovasbirka.cz/

K+M+B 2021...

Tento nápis, který píší tři králové na dveře vašich bytů a domů, vychází z dávné křesťanské tradice, kdy se na svátek Zjevení Páně (lidově Tří králů, 6.ledna) žehnaly domy. Jedná se o zkratku latinského nápisu "Christus mansionem benedicat", tedy C+M+B (počeštěně K+M+B), který v překladu znamená "Kristus ať požehná tomuto domu." Ať tedy Bůh žehná našim domovům i v roce 2021!

Děkujeme...

Tříkrálová sbírka je svým rozsahem sbírka, která nemá v našich končinách obdoby... A nebylo by to možné bez podpory mnoha obětavých lidí, kteří věnují svůj volný čas pro dobro druhých... A tak se sluší poděkovat...

  • Děkujeme všem štědrým dárcům, kteří přispívají nejen finančně, ale i svým pozitivním přístupem a vytvářejí tak přátelské prostředí pro naše koledníky. 
  • Děkujeme všem malým i velkým dobrovolníkům, kteří neúnavně obcházejí dům od domu a vybírají finance, díky kterým se podpoří projekty pomoci potřebným v našem regionu.
  • A veliké poděkování patří také městu Vyškov a okolním obcím, bez jejichž vstřícnosti by akce probíhala jen velmi obtížně.

VÝSLEDKY TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY 2020

Pro zobrazení přehledu výsledků Tříkrálové sbírky klikni na následující odkaz: Výsledky TKS 2020.