Mimořádné události

udalosti - ořez

Pomoc Charity Vyškov při mimořádných událostech

Kontaktní osoba: Jitka Švejnohová (774 874 819, jitka.svejnohova@vyskov.charita.cz)

Zasáhla Vás nebo Vaše blízké mimořádná událost a potřebujete pomoci?

Přišli jste v jediném okamžiku o vše?

Hledáte někoho, o koho se opřít?

Charita Vyškov působící ve Vašem regionu je připravena Vám pomoci v případě:

 • živelných pohrom (záplavy, povodně, větrné smrště, požáry, sesuvy půdy);
 • katastrof a havárií (zřícení obydlí, dopravní nehody, výbuch plynu, podnikové havárie);
 • jiných mimořádných událostí (násilná trestná činnost, teroristický útok, sabotáž).

Nabízíme Vám:

 • základní poradenství a sociální šetření (zjišťování potřeb, orientace v situaci, podávání informací);
 • materiální pomoc (tekutiny, potraviny, drogerie, oděvy, vysoušecí a čistící technika);
 • fyzická pomoc (odklízení škod způsobených živelnými pohromami);
 • duchovní pomoc a první psychickou pomoc;
 • finanční pomoc;
 • zprostředkování návazných služeb a odborné pomoci.

Pomáháme:

 • obcím;
 • jednotlivcům, rodinám, komunitám;
 • organizacím a firmám.