Potravinová sbírka

potravinova - ořez

Charita Vyškov je zapojena do projektů Národní potravinové sbírky.

Dvakrát do roka se zapojujeme do Národní potravinové sbírky, kdy díky dobrovolníkům vybíráme potraviny v předem určeném supermarketu. Tyto potraviny pak distribuujeme nejchudším a nejpotřebnějším. Podporujeme tak maminky s dětmi v azylovém domě a sociálně slabé rodiny.

Dále spolupracujeme s Národní potravinovou bankou Olomouc, kde v rámci projektu MPSV získáváme trvanlivé potraviny a hygienické potřeby. Ty máme k dispozici jako balíčky první pomoci, když přijde někdo v nouzi. Větší část posílám rodinám ve spolupráci se sociálním odborem města Vyškova.

Jenou týdně přijímáme dar ve formě pečiva z předešlého dne z obchodního řetězce Tesco. Pečivo rozvážíme potřebným rodinám a slouží klientům v našich zařízeních. Dlouhodobě tak podporujeme rodiny po celém Vyškovsku.