Podpořte nás

podpora - ořez 2

Charita Vyškov je nestátní nezisková organizace, která je z veřejných prostředků (prostřednictvím Ministerstva práce a sociálních věcí, Jihomoravského kraje, města Vyškov...) financována jen z části. Další finance na pokrytí nezbytných nákladů na provoz organizace získáváme z různých grantů a dotačních titulů firem, organizací a nadací.

Proto jsme vděční za jakoukoliv podporu charitního díla. Každá koruna má smysl a pomůže k zajištění poskytování sociálních a zdravotních služeb v okrese Vyškov, jejich zkvalitnění či případnému rozšíření.

Chcete-li naši činnost podpořit, nabízíme vám několik možností, jak to můžete učinit:

Finanční dar na bankovní účet organizace

Jakoukoliv částku můžete převést na účet:

Číslo účtu: 8976500257/0100
Banka: Komerční banka, a.s.
Zpráva pro příjemce: "DAR - Jméno a příjmení"

U daru nad 1.000,- Kč musí být dle platné Směrnice Charity Vyškov vystavena Darovací smlouva. Proto prosíme, chcete-li nám darovat částku, která vyžaduje vystavení Darovací smlouvy, kontaktujte nás předem, abychom domluvili všechny náležitosti a připravili potřebné dokumenty.

V případě, že chcete vystavit "Potvrzení o daru pro odpočet ze základu daně" (u částky do 1.000,- Kč, nad 1.000,- Kč k tomu poslouží Darovací smlouva), kontaktujte nás, abychom zjistili potřebné iniciály a mohli připravit potřebné potvrzení.

Finanční dar v hotovosti

Finanční hotovost, kterou chcete darovat, můžete donést do sídla Charity Vyškov (Morávkova 745/1a, Vyškov - Dědice) a předat ji do rukou pověřených pracovníků (POUZE ekonomka, pokladní, ředitelka organizace). Poté Vám bude vystavena darovací smlouva (u částek nad 1.000,- Kč) a v případě potřeby i "Potvrzení o daru pro odpočet ze základu daně". 

Darování materiálu

Charita Vyškov pomáhá dlouhodobě potřebným lidem či lidem, kteří se z různých důvodů dočasně ocitli v tíživé životní situaci. Každý z nás má doma věci, které již nepoužívá, ale někomu jinému by mohly ještě velmi pomoci. Proto pokud se rozhodnete tyto věci darovat, budeme rádi za čistící a úklidové prostředky, nepoužité hygienické prostředky, pracovní nářadí, kompenzační pomůcky apod. Tyto věci je možné po předchozí domluvě donést do sídla Charity Vyškov (Morávkova 745/1a, Vyškov - Dědice) a my zajistíme další distribuci k potřebným lidem.

Bohužel nemůžeme přijímat oblečení, peřiny apod. Děkujeme za pochopení.

Darování potravin

Pro pomoc sociálně slabým rodinám je možné darovat i neprošlé a nepoškozené potraviny. Ty je možné po předchozí domluvě donést do sídla Charity Vyškov (Morávkova 745/1a, Vyškov - Dědice) a my zajistíme další distribuci k potřebným lidem.

Modlitba 

Jako církevní organizace si jsme vědomi, že bez Božího požehnání, marné lidské namáhání. Proto Vám budeme velmi vděční, podpoříte-li nás svou modlitbou, půstem či obětí.
Denodenně se setkáváme s lidmi v tíživých situacích a zvládat obtížnost této práce je někdy velmi náročné. Proto Vám děkujeme i za tuto duchovní podporu.