Pastorační služba

PaS - ořez

Kontaktní údaje

Vedoucí služby:     Jitka Švejnohová
Telefon:                    774 874 819
Email:                       5bGuRWin0cAyY~l7VX~Facagc5prRb~lW5pJ
Adresa:                      Morávkova 745/1a, 682 01 Vyškov - Dědice 

Dokumenty ke službě

Klikněte ZDE pro přesměrování na dokumenty k Pastorační službě.
 

Základní informace o službě

Dostupnost služby: nepřetržitě.

Cílová skupina: všichni

Způsob poskytování službyterénní, ambulantní


Fakultativní služby: Nejsou.

Cíle a zaměření služby

Tato služba vychází ze skutečnosti, že každý člověk má své duchovní potřeby. Má touhu být přijímán svým okolím takový, jaký je, se svými klady i zápory. Člověk touží po tom, aby mu někdo naslouchal s úctou a s respektem, v jakékoliv životní situaci. Cílem pastorační služby, je snaha naplňovat tyto lidské potřeby. Pastorační asistent má teologické vzdělání a církevní pověření, k výkonu této služby.

Komu je služba určena

Tato služba je určena nejen klientům a uživatelům charitních služeb, ale také charitním zaměstnancům. Jedná se o bezplatnou službu.

Náplň služby

  • pomoc nemocnému a jeho rodině vyrovnat se z nemocí;
  • pomoc při vyrovnání se s uplynulým životem;
  • být nablízku nemocnému člověku, naslouchat mu, vytvářet ovzduší pokoje a bezpečí;
  • pomoc při zajištění duchovních potřeb nemocného (modlitba, svátosti, návštěva duchovního...).

Zajímavé odkazy