Podpora pro pozůstalé

PPPo - ořez

Kontaktní údaje

Vedoucí služby:     Jitka Švejnohová
Telefon:                     774 874 819
Email:                       5bGuRWin0cAyY~l7VX~Facagc5prRb~lW5pJ
Adresa:                     Morávkova 745/1a, 682 01 Vyškov - Dědice

Základní informace o službě

Dostupnost služby: ve všední dny od 7:00 - 15:30 hod

Cílová skupina:
Lidé či rodiny, kde přišli o blízkého člověka.


Způsob poskytování služby: ambulantní (osobně, telefonicky, emailem, dopisem) či terénní (návštěva přímo u vás doma)

Popis služby

Nabízíme pomoc všem, kdo prožili ztrátu blízkého člověka.

Máme možnost nabídnout pomoc všem, kteří prožili očekávanou, ale i náhlou ztrátu blízkého člověka nebo pečují o umírajícího.  Konkrétně se jedná o certifikovanou službu poradkyně pro pozůstalé. V naší organizaci ji poskytuje paní Jitka Švejnohová, která je zároveň zdravotní sestra.

Nabízíme oporu po stránce

  • Psychické – pokud mají potřebu mluvit o úmrtí, nevědí, jak zvládat vlastní reakce i reakce okolí. Pokud rodina už nechce slyšet nářky a není nablízku nikdo, kdo jim bude naslouchat.
  • Pragmatické – pomůže s vyřízením pohřbu, doprovodí na pohřební službu, na farní úřad.
  • Informační – zjišťování, kde se nachází tělo zesnulého, orientace v pohřebním zákoně…

Poradenství probíhá formou osobní nebo formou „na dálku“, tedy telefonicky nebo formou psané korespondence (poštovní dopis, email).

Služba je Charitou Vyškov poskytována zdarma.