Podpora pro pečující

PPPe - ořez2

Kontaktní údaje

Vedoucí služby:     Alena Paldusová
Telefon:                     776 200 200
Email:                       _iCjGKlq%dBFO1.7~bGkO1p
Adresa:                      Kostelní 406/2, 682 01 Vyškov - Město

Základní informace o službě

Dostupnost služby: ve všední dny od 7:00 do 15:00 hod

Cílová skupina:
Lidé, kteří pečují o své blízké v domácím prostředí, a ti, kteří se na tuto péči teprve chystají.


Způsob poskytování služby: Ambulantní forma (telefonicky, emailem, osobně...), terénní forma (návštěva přímo v domácnosti opečovávané osoby).

Fakultativní služby: Nejsou.

Služba je poskytována zdarma.

Naše poslání

Naučit laické pečující starat se o své blízké tak, aby:

  • neodbornou péčí svému blízkému neublížili;
  • je péče zcela nevyčerpala;
  • mohli zároveň žít svůj osobní život s minimálním omezením.

Oblasti pomoci

  • Bezpečná manipulace s člověkem (posazení, přesuny, výměna ink. pomůcek,…);
  • Provádění hygieny (způsob, vhodná kosmetika,…);
  • Uspořádání prostředí (odstranění překážek, využití madel,…);
  • Možnost využití kompenzačních pomůcek (postele, vozíky, WC křesla,…);
  • Komunikace (jak reagovat na nezvyklé jednání…);
  • Možnosti finanční pomoci (jaké jsou možné příspěvky a jak je získat, kompenzační pomůcky…);
  • Jak v tom nezůstat sám (informace o možnostech využití soc. služeb).