Domácí zdravotní péče

DZP ořez

Kontaktní údaje

Vedoucí služby:     Andrea Zorková
Telefon:                     517 350 779, 774 874 824
Email:                       ZsCjGKlq%dBFO1.7~bGkO1p
Adresa:                      Morávkova 745/1a, 682 01 Vyškov - Dědice 

Základní informace o službě

Dostupnost služby: nepřetržitě 24h denně, 7 dní v týdnu.

Cílová skupina: Všechny cílové skupiny, které potřebují zdravotní péči na základě indikace lékaře.
 
Věkové vymezení: Klientem domácí zdravotní péče se může stát v podstatě kdokoliv. Rozhodující je skutečnost, že zdravotní stav klienta není možno zvládnout běžnou laickou péčí, přitom ale stav bezpodmínečně nevyžaduje hospitalizaci ve zdravotnickém zařízení.


Způsob poskytování službyterénní

Činnosti: ošetřovatelská rehabilitace, aplikace ordinované terapie ( inzulín, intramuskulární injekce), ošetření stomií (vývod), lokální ošetření, aplikace klyzmatu, cévkování, výplachu, ošetření permanentního katetru, péče o umírající a jejich rodiny.

Fakultativní služby: nejsou.

Místo poskytování: Vyškov, Rousínov a přilehlé spádové obce.

Popis služby

Domácí zdravotní péče, je odborná zdravotní péče poskytovaná pacientům v jejich vlastním sociálním prostředí na základě doporučení registrujícího praktického lékaře, registrujícího praktického lékaře pro děti a dorost nebo ošetřujícího lékaře při hospitalizaci.

Kvalitně poskytovaná domácí péče umožňuje zkrátit dobu hospitalizace v nemocnici či jiném zdravotnickém zařízení pouze na nezbytně nutnou dobu. Při kvalitně poskytované domácí péči je dokonce někdy možné se hospitalizaci zcela vyhnout.

Domácí zdravotní péče zahrnuje odborné zdravotnické služby, které poskytují kvalifikované zdravotní sestry s registrací MZ ČR a osvědčením o způsobilosti vykonávat činnost zdravotní sestry bez odborného dohledu. Všechny zdravotní sestry pracují zcela samostatně v různorodém terénu. V rámci celoživotního vzdělávání absolvují různé akreditované kurzy a semináře. K výkonu své profese mají k dispozici služební automobil a pro rychlou komunikaci v případě akutních stavů vlastní mobilní telefon. Jsou také vybaveny základními pomůckami pro výkon práce v terénu (tonometr, fonendoskop, glukometr, ambuvak, základní chirurgické nástroje, převazový materiál, pomůcky pro aplikaci léků, desinfekční prostředky atd.).

Poslání služby

Posláním Domácí zdravotní péče je udržení a podpora zdraví, navrácení zdraví a rozvoj soběstačnosti, zmírňování utrpení nevyléčitelně nemocného člověka a zajištění klidného umírání v domácím prostředí.

Přehled poskytované péče

 • Komplexní domácí zdravotní péče.
 • Aplikace injekcí a různých léků.
 • Komplexní péče o diabetiky.
 • Odběry biologického materiálu.
 • Lokální ošetření - převazy bércových vředů, proleženin, pooperační ran.
 • Ošetřovatelská rehabilitace po úrazech, cévních mozkových příhodách, v rámci rekonvalescence.
 • Ošetření stomií.
 • Výplachy, klysma, laváže, cévkování, katetry.
 • Aplikace ordinované parentální terapie pro zajištění hydratace, energických zdrojů léčby bolesti.
 • Péče o pacienty trvale upoutané na lůžko, pacienty v terminálních stádiích.

Kritéria pro poskytování péče

Kritéria poskytované péče jsou vždy určeny aktuálním zdravotním stavem klienta a na základě indikace ošetřujícího lékaře.

Kritéria pro nepřijetí

Bez indikace registrujícího praktického lékaře, registrujícího praktického lékaře pro děti a dorost nebo ošetřujícího lékaře při hospitalizaci nelze domácí zdravotní péče poskytovat.

Cíl služby

Jejím cílem je zajistit maximální rozsah, dostupnost, kvalitu a efektivitu zdravotní péče pacientům v jejich vlastním sociálním prostředí.

 • Spokojený klient ošetřovaný v domácím prostředí.
 • Zabránit komplikacím, zhoršení zdr. stavu, psychiky.
 • Uspokojovat potřeby dle aktuálního stavu klienta a na základě spolupráce s ošetřujícím lékařem bez nutnosti hospitalizace.

Zásady služby

 • Individuální přístup.
 • Respektování soukromí a intimity.
 • Důstojnost a hodnota člověka.
 • Nepřetržitá dostupnost (flexibilita).