Domácí hospicová péče

DHP ořez

Kontaktní údaje

Vedoucí služby:      Andrea Zorková
Telefon:                     774 874 824
Email:                       ZaCjGKlq%dBFO1.7~bGkO1p
Adresa:                      Morávkova 745/1a, Vyškov - Dědice

Základní informace o službě

Provoz kanceláře (domluvení a objednávní služby):  v pracovní dny 7:00 - 15:30
(U zdravotní péče nutnost indikace praktickým lékařem nebo ošetřujícím lékařem při hospitalilzaci.)
 
Dostupnost služby (poskytování služby u klientů): 7 dní v týdnu / 24 h denně
 
Cílová skupina: osoby (pre)terminálně nemocné


Způsob poskytování službyterénní

Fakultativní služby: nejsou

Realizace služby: Službu realizuje tým zdravotních sester, osobních asistentek, pečovatelek, duchovního, psychoterapeuta, smluvního lékaře, sociálního pracovníka.

Popis služby

Jedná se o paliativní péči, respektující přání pacienta a jeho blízkých.
 

Cíle poskytovaných služeb

  • zmírnění utrpení;
  • léčba bolesti;
  • tlumení příznaků, které nemoc provázejí.

Nabídka služby

  • Sociální pracovník pomáhá rodinným příslušníkům se zorientovat v nových situacích, při plánování péče o blízkého nemocného člověka i o sebe samotné, společně s rodinou zvažuje další možnosti např. přehodnocení příspěvku na péči.
  • Zapůjčíme vhodné kompenzační a ošetřovatelské pomůcky ke zvládání běžných úkonů každodenního života a ke kvalitní péči v domácím prostředí.
  • Osobní asistentky a pečovatelky pomohou nemocným při sebeobsluze, v kontaktu s okolním světem a rodině poskytnou oporu při péči (např. radou či ukázkou jak nemocného polohovat, manipulovat s ním, jak se starat o jeho hygienu, jak vhodně uspořádat prostor pro péči, jak používat kompenzační pomůcky...).
  • Služba umožní pečujícím, aby nemuseli opouštět zaměstnání, a přesto bylo o nemocného postaráno. Pečující si může odpočinout, či využít volný čas dle sebe.
  • Zdravotní sestry aplikují injekce, infúze, cévkují, převazují rány, provádí promazávání úlevovým gelem, lehké protažení, míčkování, poklepové masáže - vše dle dohody a potřeb nemocného.
  • Psychoterapeut či duchovní mohou nemocného či rodinné příslušníky doma doprovázet a poskytnout podporu v době nemoci i po odchodu nemocného.

Úkony jsou zpoplatněny dle platného ceníku uvedeného na www.vyskov.charita.cz