Charita Vyškov

Sociální pracovník/ce - Odlehčovací služba

Vyškov Plný úvazek Nejpozději od 01. 01. 2023 výběrové řízení
Kontaktní osoba
RNDr. Jiří SOCHOR RNDr. Jiří SOCHOR

personalista, interní konzultant, koordinátor GDPR
Tel.: 733 742 021 E-mail: jiri.sochor@vyskov.charita.cz

Charita Vyškov vypisuje výběrové řízení na obsazení místa

Sociální pracovník/ce Odlehčovací služby Charity Vyškov

O jaké místo se jedná

Hledáme nového kolegu či kolegyni do naší Odlehčovací služby.

Místo sociálního pracovníka/sociální pracovnice zasahuje do celého procesu výkonu služby. Na tomto místě budete kontaktování budoucími klienty a jejich rodinnými příslušníky, budete mít na starosti jednání se zájemcem, poskytování informací o našich aktivitách, starost o klienta a jeho potřeby během služby (ve spolupráci s pracovníky v přímé péči), formální i lidské ukončování služby. Spolu s nezbytným administrativním zajištěním služby se budete spolupodílet na kvalitativním růstu služby (spolutvorba metodiky, standardů kvality, statistické výstupy služby apod.). Ve službě budete spoluzodpovědni za růst kvality služby. Nezbytná je Vaše znalost tvorby standardů kvality sociálních služeb. Dostanete naši plnou podporu vedení služby i organizace, na druhou stranu potřebujeme Vaše plné nasazení, invenci, schopnost samostatné práce a umění obhájit si své stanovisko.

Co je nutné, abyste splňovali?

 • Splněné vzdělávání dle zákona č. 108/2006 Sb, § 110
 • Dobrá znalost SSQSS a jejich tvorby
 • Trestní bezúhonnost a zdravotní způsobilost
 • Schopnost samostatné práce, schopnost motivovat klienty
 • Kladný vztah k seniorům a k osobám s lehkým mentálním postižením a práci s nimi
 • Znalost práce na PC
 • Odpovědnost, respekt k sobě, kolektivu i potřebám klientů
 • Předchozí praxe na obdobné pozici velkou výhodou

Co Vám nabízíme

 • Práci na 1,0 úvazek
 • Mzdové ohodnocení na odpovídající úrovni
 • Práci v zavedené a stabilní organizaci
 • Práci v malém příjemném kolektivu
 • Jednosměnný provoz
 • Pět týdnů dovolené, 3 dny zdravotního volna ročně (sickdays)
 • Příspěvky na stravu (stravenky) v hodnotě 100 Kč
 • Možnost profesního, lidského i duchovního rozvoje
 • Seriózní přístup, odbornou podporu (supervize)
 • Nástup nejpozději od 01. 01. 2023 nebo dle dohody

Přihlášku s Vaším životopisem a dopisem o tom, proč u nás chcete pracovat zasílejte na e-mailovou adresu info@vyskov.charita.cz 

Dotazy Vám rádi zodpovíme na výše zmíněném e-mailu nebo a telefonu 602 518 703.

Přihlášky přijímáme průběžně, výběrové řízení bude probíhat dle přihlášených zájemců. Inzerát je aktivní po celou dobu jeho zveřejnění.

Charita Vyškov informuje uchazeče o zaměstnání, jakožto subjekt údajů v souladu s čl. 13 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen „nařízení GDPR“), o zpracování jeho osobních údajů. Účelem zpracování osobních údajů je jejich využití při výběru budoucích zaměstnanců, posouzení vhodnosti uchazeče na pracovní místo, jeho kontaktování, příprava a průběh přijímacího řízení. Uchazeč bere na vědomí, že Charita Vyškov zpracovává jeho osobní údaje bez jeho souhlasu a to na základě „oprávněného zájmu“ seznámit se s údaji o uchazeči o zaměstnání a uskutečnění zodpovědného výběru na příslušné pracovní pozice [v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR]. Charita Vyškov zpracovává osobní údaje po dobu trvání výběrového a přijímacího řízení a po jeho ukončení max. po období 1 roku pro případný opakovaný zájem. Po tomto období nebo okamžitě na výslovnou žádost uchazeče, jsou osobní údaje zlikvidovány. Uchazeč prohlašuje, že byl řádně informován o zpracování osobních údajů v souladu s ustanovením čl. 13 nařízení GDPR a že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a pravdivé.