Městu Vyškov a Charitě Vyškov nejsou lhostejní lidé bez přístřeší
3. února 2021 Charita Vyškov

Městu Vyškov a Charitě Vyškov nejsou lhostejní lidé bez přístřeší

V době sychravého a mrazivého počasí jsou osoby bez přístřeší, více než kdy jindy, odkázaní na pomoc druhých. 

Ve spolupráci se sociálním odborem města Vyškov jsme hledali nejúčinnější pomoc. Město Vyškov ani Charita Vyškov nedisponuje noclehárnou, proto jsme hledali způsob, jak potřebné lidi ochránit před prochladnutím a mrazem.

Minulý rok Charita Vyškov získala od Hasičského záchranného sboru několik desítek starších spacích pytlů. Všechny byly ve velmi dobrém stavu, zabalené v igelitových pytlích. Disponovali jsme také novými teplými čepicemi, rukavicemi a ponožkami, které jsme získali z projektu Potravinové Banky Olomouc. To jsme předali sociálnímu odboru města Vyškov, který to distribuoval potřebným osobám.   

Chceme tímto poděkovat zvláště paní Bc. Magdě Nebojsové, která ve večerních hodinách, ve spolupráci s Městskou Policií Vyškov objížděla lokality, kde se lidé bez domova shromažďují a zásobila je těmito teplými věcmi.

Jitka ŠVEJNOHOVÁ

pastorační asistentka, koordinátorka humanitárních a dobrovolnických aktivit, poradce pro pozůstalé
Tel.: 774 874 819 E-mail: 5bGuRWin0cAyY~l7VX~Facagc5prRb~lW5pJ