JAK DOPADLA LETOŠNÍ NETRADIČNÍ TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA?
3. února 2021 Charita Vyškov

JAK DOPADLA LETOŠNÍ NETRADIČNÍ TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA?

Letošní ročník Tříkrálové sbírky je za námi. Tři králové nevyšli do ulic, jak jsme byli zvyklí v předchozích letech. Koronavir, který omezuje život v naší zemi, ovlivnil i průběh této akce, která má již 21 letou tradici. 

Hledali jsme tedy nové cesty a možnosti, jak vám sbírku přiblížit. Pozdrav koledníků a požehnání se přesunulo na webové stránky sbírky, nově vznikl projekt ONLINE KASIČKA a v obcích byla zřízena místa se stacionárně umístěnou kasičkou, kde bylo možné vzít si i posvěcenou křídu a označit své domy oním známým požehnáním K+M+B 2021.  

Děkujeme všem, kteří tuto sbírku jakkoliv podpořili – ať její propagací, finančním příspěvkem, zajištěním či umístěním pokladničky nebo modlitbou za požehnaný průběh sbírky.

Výtěžek sbírky činí k 31.1.2021 celkem 380.771,- Kč (online kasička: 63.899,- Kč, fyzické kasičky: 316.872,- Kč).

V porovnání s loňským rokem je to přibližně o 52% méně. Věřte ale, že jsme za tuto částku velmi vděční. Každá koruna pomáhá. Víme, že doba je pro mnoho lidí velmi těžká a potřebných každý den přibývá. I když je koleda chudší než loni, nezastaví nás to v konání dobra a pomoci těm nejpotřebnějším, nakolik budeme moci. I nadále budeme hledat cesty a prostředky, jak pomáhat a být tu pro potřebné kolem nás…

Děkujeme tedy ještě jednou všem, kteří Tříkrálovou sbírku v letošním roce umožnili (obce, farnosti, obchody…) či podpořili (lidé s dobrým srdcem J). Je to pro nás povzbuzení a závazek, abychom nezklamali vaši důvěru.

Díky vaší štědrosti můžeme pomáhat i nadále.

Vaše Charita Vyškov

P.S. Kdyby chtěl ještě někdo podpořit sbírku svým příspěvkem, je to možné až do 30.4.2021 prostřednictvím ONLINE kasičky na webu www.trikralovasbirka.cz (nutné vybrat Charitu Vyškov, aby byl příspěvek připsán naší charitě) nebo převodem na sbírkový účet (číslo účtu: 66008822/0800, VS: 77707041 – nutné pro připsání daru Charitě Vyškov). Děkujeme!

PODROBNÉ VÝSLEDKY ZA JEDNOTLIVÉ OBCE:

TS 2021 - VÝSLEDKY

Mgr. Bc. Barbora NĚMČÁKOVÁ

projektová manažerka, PR
Tel.: 733 742 555 E-mail: X8El5b549.zmR9enW7c-.iic-okmYZhaa8kmb