Zobrazit podle typu:
Zobrazit podle času:
Rubriky:    

CYKLUS PŘEDNÁŠEK "NA KÁVU S HOSTEM"

Rádi bychom vás pozvali na další z cyklu přednášek "Na kávu s hostem". Tentokráte mezi nás zavítá koordinátorka projektů na Haiti z Arcidiecézní charity Olomouc, Klára Löffelmannová.

POSTNÍ ALMUŽNA 2019

I v letošním roce jsme měli možnost se v období půstu zapojit do tzv. Postní almužny. Ta vychází ze starobylé tradice dávání almužny, tzn. poskytnutí pomoci lidem, kteří jsou v nouzi. Princip je jednoduchý - peníze za požitky, které si během postního období odřekneme, vložíme do papírové pokladničky, tzv. postničky, kterou na konci doby postní odevzdáme. Tyto finanční prostředky jsou následně prostřednictvím charit použity tam, kde je to potřeba.

 

Charita ČR: Zdravotní pojišťovny ohrožují domácí péči

Představte si, že si u vás někdo objedná práci. Vy ji odvedete kvalitně, včas a v plném rozsahu. Vyúčtujete ji – a poté se dozvíte, že dostanete zaplacené jenom tři čtvrtiny. Připadá vám to správné a spravedlivé? Přesně takhle se totiž chovají už mnoho let zdravotní pojišťovny k Charitě Česká republika a dalším poskytovatelům domácí zdravotní péče. Říkají tomu regulace. A kvůli tomuto přístupu je nyní domácí péče ohrožena. I proto oznamujeme pokračování stávkové pohotovosti a za podpory odborů vyzýváme zdravotní pojišťovny k okamžitému řešení situace.

Velikonoční přání

Pokojné a radostné prožití velikonočních svátku přejí zaměstnanci Charity Vyškov!

Stávková pohotovost sester domácí péče

Představte si, že si u vás někdo objedná práci. Vy ji odvedete kvalitně, včas a v plném rozsahu. Vyúčtujete ji – a poté se dozvíte, že dostanete zaplacené jenom tři čtvrtiny. Připadá vám to správné a spravedlivé? Přesně takhle se totiž chovají už mnoho let zdravotní pojišťovny k Charitě Česká republika a dalším poskytovatelům domácí zdravotní péče. Říkají tomu regulace. A kvůli tomuto přístupu je nyní domácí péče ohrožena.

Proto pozvedáme svůj hlas a doplňujeme jej symbolickou červenou mašlí, kterou si připínáme. Mašlí, která znamená, že jsme svázáni s lidmi, jimž svou péči poskytujeme. Mašlí, která připomíná srdce. Červenou, jako láska i jako krev. I jako červená linie, kterou už jsme překročili. Mašlí, která symbolizuje i to, že při své práci máme svázané ruce.

Stávková pohotovost

SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ KOMUNITNÍHO CENTRA

V pondělí proběhlo ve Vyškově požehnání a slavnostní otevření nově zřízeného Komunitního centra Bohumíra Bunži. V jeho prostorách budou nově sídlit i dvě zařízení naší charity – Centrum denních služeb a Osobní asistence.

POŽEHNÁNÍ KOMUNITNÍHO CENTRA BOHUMÍRA BUNŽI

Zveme všechny příznivce charitního díla na slavností požehnání zrekonstruovaných prostor nově vzniklého Komunitního centra Bohumíra Bunži (Kostelní 2, Vyškov).

CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB A OSOBNÍ ASISTENCE V NOVÝCH PROSTORÁCH

Od 25.3.2019 budou naše poskytované služby CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB a OSOBNÍ ASISTENCI nově sídlit na adrese Kostelní 2, Vyškov (budova bývalé fary vedle kostela).

Mše svatá za charitní pracovníky

Zveme všechny na mši svatou ke cti sv.Josefa za charitní pracovníky...

ZVEME NA KŘÍŽOVOU CESTU S PRACOVNÍKY CHARITY VYŠKOV

Zveme všechny na společnou modlitbu Křížové cesty s pracovníky Charity Vyškov... 
Budeme se na vás těšit již tuto neděli 10.3.2019 v 15h u budovy Charity v Dědicích...