Adresář Charity ČR

Martina Bártová

vedoucí chráněného bydlení
Tel: 517 440 382, 604 211 012    88EDZ.54X8ED5f56LTII99enT-uk87j7T-M
Charita Vyškov

Danuše Dvořáková

zdravotní sestra
Tel: 774 874 813   
Charita Vyškov

Irena Gottwaldová

osobní asistentka
Tel: 731 640 504   
Charita Vyškov

Bc. Lada Grmelová

vedoucí odlehčovací služby
Tel: 602 518 703    78qkO5he0eBFRYUScrFu5f2938Es-Z29g
Charita Vyškov

Bc. Štěpánka Hladká

sociální pracovnice
Tel: 774 874 812   
Charita Vyškov

Ing. Zdeňka Horáková

projektová manažerka
Tel: 774 874 809    g_rx1Z2%-knu5f56LTII99enT-uk87j7T-M
Charita Vyškov

Eva Jandlová

pečovatelka
Tel: 774 874 817    0onh0Zd-7hIkQOQnflxy.W7%WkvDRW7r
Charita Vyškov

Helena Kouřilová

osobní asistentka
Tel: 733 148 944    3.yo4Z2c-nEs2~l7VX~Facagc5prRb~lW5pJ
Charita Vyškov

Petra Novotná

vedoucí pečovatelské služby, pečovatelka
Tel: 733 742 058   
Charita Vyškov

Bc. Michal Novotný

vedoucí CDZ, CDS, terénní pracovník
Tel: 728 729 997    8bprR-2f-oBD4i4WHoLC1~l4YanBZd54Ys
Charita Vyškov

Alena Paldusová

vedoucí osobní asistence, kontaktní osoba terénního týmu pro dlouhodobě a nevyléčitelně nemocné
Tel: 776 200 200    WerxRWf77_HC5f56LTII99enT-uk87j7T-M
Charita Vyškov

ing. Eliška Pilátová

ekonomka
Tel: 605 530 173, 517 440 387    0evC1Z2h4enD5f56LTII99enT-uk87j7T-M
Charita Vyškov

Bc. Marie Piskořová, DiS.

sociální pracovnice
Tel: 774 874 810, 517 330 382    88EsVWfa%dBB5f56LTII99enT-uk87j7T-M
Charita Vyškov