Kontakty

Marie Matoušková

ekonomický pracovník
Tel: 353 434 211, 731 433 034     88EsVWc7ahHC1~l7VX~u.W7%WkvDRW7r

Mgr. Petr Šimek

public relations
Tel: 731 433 017     _.GBOc~e0dm%C27%_5prRb~lW5pJ

Pavlína Záleská

Sociální pracovník-Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi
Tel: 606 613 016     g8yo9956LTAk93-7~gBC-W7r

..... .....

administrativní pracovník,koordinátor Tříkrálové sbírky
Tel: 493 571 156, 724 548 659    

Oddělení A - hospic, 1. patro

Tel: 547 232 223, 731 124 473    

Oddělení B - hospic, 2. patro

Tel: 547 232 223, 731 124 472    

Ludmila Abrahamová

vedoucí Sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi, metodik
Tel: 731 598 805     7nqwZ-54W9EkYZcgc8m%C1.f35uuO15j4mnCO1p

Lucia Ácsová

pracovník v sociálních službách
Tel: 608 807 463     %8FjGK7%WkvDRbemZgvmVW7r

Mgr. Soňa Adamcová

pracovník sociálních služeb
Tel: 733 741 438, 518 617 423     %hAkOZ878-BFRYUS6rwy.W7%WkvDRW7r

Květa Adamečková

pracovník v sociálních službách- střídač

Mgr. Evžen Adámek

ředitel
Tel: 604 294 175, 515 220 768     0oMo4W5-WfruQOQr9hww5W7%WkvDRW7r

Mgr. Karel Adámek

koordinátor dobrovolníků, pastorační asistent
Tel: 577 132 355, 737 012 235     68Eo2W5-WfruQOQdbanm5f~905prRb~lW5pJ

Mgr. Marek Adámek, DiS.

vedoucí zařízení
Tel: 599 526 906, 731 625 767     _hEkU.56LTBC-b5nW5prRb~lW5pJ

Bc. Drahoslava Adamová

vedoucí Domova pro matky a otce v tísni
Tel: 604 294 190, 603 992 385     ZfGjGKpf-czyO1.7~bGkO1p