Kontakty

Řazení: Organizační / Abecední

Mgr. Anna Valachová, DiS.

Ředitelka
Tel: 573 343 648, 731 104 267     WgAkOf5dW-uy.Z4WHdEy33hag5prRb~lW5pJ

Jana Rohanová, DiS.

vedoucí Charitní pečovatelské služby
Tel: 573 333 405, 731 462 662     58AkObe%WgBFRYUS6kBwVb~rT-uk87j7T-M

Mgr. Silvia Zahradníková

vedoucí Kontaktního centra Plus
Tel: 573 336 569, 734 237 840     %byFZZ2rWaEkU.~c-onjGKaj-frBZj2938Es-Z29g

Mgr. Libor Jarmar

vedoucí Azylového domu pro ženy a matky s dětmi
Tel: 573 335 528, 737 028 054     7boy8W%7~fnBQOQc~hzo87p4YanBZd54Ys

Bc. Jana Pospíšilová

vedoucí Sociální poradny
Tel: 573 330 013, 733 755 847     58AkO%ek_bFs2~l7VX~u8~c_~bMhT65j4mnhTj

Jitka Fučíková

vedoucí Domácí zdravotní péče
Tel: 573 342 911, 733 755 842     YaBCQOQc~hzo87p4YanBZd54Ys

Mgr. Alena Perglová

vedoucí Charitního domu pokojného stáří
Tel: 573 368 071, 731 604 573     WerxRWf_~%yy.Z4WHdEy33hag5prRb~lW5pJ

Magdalena Durďáková

ekonom, účetní
Tel: 571 112 201, 739 524 374     88tnR-9fW5qE825c-onjGKidWovmZ.2938Es-Z29g

Iveta Zielinová

pracovník sociálních služeb
Tel: 739 344 105, 571 112 203     4orDRWpa0evx5f56LTFvRf~94gkmYZhaa8kmb

Blanka Pazderová

pracovník sociálních služeb
Tel: 739 344 105, 571 112 203     Xenx1Z2hWsqo8~l7VX~C2ZlaYbAhT65j4mnhTj

Stanislava Šantová

administrativní pracovník a pečovatelka
Tel: 739 344 106     %mnxZcb7c8kCR.jgc8m%Ccb7cbps4W7%WkvDRW7r

Karla Peléšková

pečovatelka
Tel: 571 112 202    

Ludmila Janáčková

pečovatelka
Tel: 571 112 202, 731 621 122     7nqwZ-5458AkT9enW7c-9-5n4-vxO1.7~bGkO1p

Marie Fojtíková

vedoucí střediska služeb pro seniory
Tel: 571 112 202, 733 676 710     88EsVW-g5mvu5f56LTFvRf~94gkmYZhaa8kmb