Osobní asistence


  • Tel.: 733 161 623, 731 598 802
 
Erbenova 730, Hlinsko, 539 01

Cílové skupiny: senioři, osoby se zdravotním postižením
Způsob poskytování: terénní Činnosti: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně, pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí Fakultativní služby:
  • doprava uživatele osobním voze provozovaným poskytovatelem

Financováno institucemi:

                                          

Ministerstvo práce a sociálních věcí            Pardubický kraj

Více o službě ZDE


Organizace:


Zařízení: