Domácí zdravotní péče Vyškov, Rousínov a okolní obce


 • Tel.: 517 350 779, 774 874 824
 • andrea.zorkova107/107vyskov.charita.cz
 
Morávkova 745/1a, Vyškov, 682 01

Cílové skupiny: všichni
Způsob poskytování: terénní Činnosti: ošetřovatelská rehabilitace, aplikace ordinované terapie ( inzulín, intramuskulární injekce), ošetření stomií (vývod), lokální ošetření, aplikace klyzmatu, cévkování, výplachu, ošetření permanentního katetru, péče o umírající a jejich rodiny Fakultativní služby: NE

 

POSLÁNÍ:

Posláním Domácí zdravotní péče je udržení a podpora zdraví, navrácení zdraví a rozvoj soběstačnosti, zmírňování utrpení nevyléčitelně nemocného člověka a zajištění klidného umírání v domácím prostředí.

POPIS SLUŽBY:

Domácí zdravotní péče, je odborná zdravotní péče poskytovaná pacientům v jejich vlastním sociálním prostředí na základě doporučení registrujícího praktického lékaře, registrujícího praktického lékaře pro děti a dorost nebo ošetřujícího lékaře při hospitalizaci.

Kvalitně poskytovaná domácí péče umožňuje zkrátit dobu hospitalizace v nemocnici či jiném zdravotnickém zařízení pouze na nezbytně nutnou dobu. Při kvalitně poskytované domácí péči je dokonce někdy možné se hospitalizaci zcela vyhnout.

Domácí zdravotní péče zahrnuje odborné zdravotnické služby, které poskytují kvalifikované zdravotní sestry s registrací MZ ČR a osvědčením o způsobilosti vykonávat činnost zdravotní sestry bez odborného dohledu. Všechny zdravotní sestry pracují zcela samostatně v různorodém terénu. V rámci celoživotního vzdělávání absolvují různé akreditované kurzy a semináře. K výkonu své profese mají k dispozici služební automobil a pro rychlou komunikaci v případě akutních stavů vlastní mobilní telefon. Jsou také vybaveny základními pomůckami pro výkon práce v terénu (tonometr, fonendoskop, glukometr, ambuvak, základní chirurgické nástroje, převazový materiál, pomůcky pro aplikaci léků, desinfekční prostředky atd.).

Obr1Obr2Obr3

PŘEHLED POSKYTOVÁNÉ ZDRAVOTNÍ PÉČE:

 • Komplexní domácí zdravotní péče.
 • Aplikace injekcí a různých léků.
 • Komplexní péče o diabetiky.
 • Odběry biologického materiálu.
 • Lokální ošetření - převazy bércových vředů, proleženin, pooperační ran.
 • Ošetřovatelská rehabilitace po úrazech, cévních mozkových příhodách, v rámci rekonvalescence.
 • Ošetření stomií.
 • Výplachy, klysma, laváže, cévkování, katetry.
 • Aplikace ordinované parentální terapie pro zajištění hydratace, energických zdrojů léčby bolesti.
 • Péče o pacienty trvale upoutané na lůžko, pacienty v terminálních stádiích.

DOSTUPNOST

Domácí zdravotní péče je dostupná nepřetržitě 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

MÍSTO POSKYTOVÁNÍ:

Vyškov, Rousínov a přilehlé spádové obce.

CÍLOVÁ SKUPINA:

Všechny cílové skupiny, které potřebují zdravotní péči na základě indikace lékaře.

VĚKOVÉ VYMEZENÍ:

Klientem domácí zdravotní péče se může stát v podstatě kdokoliv. Rozhodující je skutečnost, že zdravotní stav klienta není možno zvládnout běžnou laickou péčí, přitom ale stav bezpodmínečně nevyžaduje hospitalizaci ve zdravotnickém zařízení.

Obr4Obr5Obr6Obr7

KRITÉRIA PRO POSKYTOVÁNÍ PÉČE:

Kritéria poskytované péče jsou vždy určeny aktuálním zdravotním stavem klienta a na základě indikace ošetřujícího lékaře.

KRITÉRIA PRO NEPŘIJETÍ:

Bez indikace registrujícího praktického lékaře, registrujícího praktického lékaře pro děti a dorost nebo ošetřujícího lékaře při hospitalizaci nelze domácí zdravotní péče poskytovat.

CÍL SLUŽBY:

Jejím cílem je zajistit maximální rozsah, dostupnost, kvalitu a efektivitu zdravotní péče pacientům v jejich vlastním sociálním prostředí.

 • Spokojený klient ošetřovaný v domácím prostředí.
 • Zabránit komplikacím, zhoršení zdr. stavu, psychiky.
 • Uspokojovat potřeby dle aktuálního stavu klienta a na základě spolupráce s ošetřujícím lékařem bez nutnosti hospitalizace.

ZÁSADY SLUŽBY:

 • Individuální přístup.
 • Respektování soukromí a intimity.
 • Důstojnost a hodnota člověka.
 • Nepřetržitá dostupnost (flexibilita).

Organizace:


Zařízení:


Seznam lidí:

Andrea Zorková - vrchní sestra Kamila Švecová - zdravotní sestra, zástupce Vlasta Podsedníková - zdravotní sestra Zuzana Sedláčková - zdravotní sestra Daniela Tomanová - zdravotní sestra Věra Tomanová - zdravotní sestra Katarina Závišková - zdravotní sestra Alena Vlachová - zdravotní sestra