Domácí hospicová péče


 • Tel.: 776 200 200
 • alena.paldusova649/649vyskov.charita.cz
 
Náměstí Svobody 75/34, Vyškov, 682 01

Cílové skupiny: osoby (pre)terminálně nemocné
Způsob poskytování: terénní Fakultativní služby: NE

 

Popis služby 

Jedná se o paliativní péči, respektující přání pacienta a jeho blízkých.

Cíle služby

 • Zmírnění utrpení.
 • Léčba bolesti.
 • Tlumení příznaků, které nemoc provázejí.

Realizace služby

Službu realizuje tým zdravotních sester, osobních asistentek, pečovatelek, duchovního, psychoterapeuta, smluvního lékaře, sociálního pracovníka.

Dostupnost služby

Sedm dní v týdnu, 24 hodin denně.

Úkony jsou zpoplatněny dle platného ceníku uvedeného na www.vyskov.charita.cz

 • Sociální pracovník pomáhá rodinným příslušníkům se zorientovat v nových situacích, při plánování péče o blízkého nemocného člověka i o sebe samotné, společně s rodinou zvažuje další možnosti např. přehodnocení příspěvku na péči.
 • Zapůjčíme vhodné kompenzační a ošetřovatelské pomůcky ke zvládání běžných úkonů každodenního života a ke kvalitní péči v domácím prostředí.
 • Osobní asistentky a pečovatelky pomohou nemocným při sebeobsluze, v kontaktu s okolním světem a rodině poskytnou oporu při péči (např. radou či ukázkou jak nemocného polohovat, manipulovat s ním, jak se starat o jeho hygienu, jak vhodně uspořádat prostor pro péči, jak používat kompenzační pomůcky...).
 • Služba umožní pečujícím, aby nemuseli opouštět zaměstnání, a přesto bylo o nemocného postaráno. Pečující si může odpočinout, či využít volný čas dle sebe.
 • Zdravotní sestry aplikují injekce, infúze, cévkují, převazují rány, provádí promazávání úlevovým gelem, lehké protažení, míčkování, poklepové masáže - vše dle dohody a potřeb nemocného.
 • psychoterapeut či duchovní mohou nemocného či rodinné příslušníky doma doprovázet a poskytnout podporu v době nemoci i po odchodu nemocného.

PODPOŘILI NÁS:

MPSV JMK Vy2

 


Organizace:


Zařízení:


Seznam lidí:

Dana Vitulová, DiS. - sociální pracovnice Andrea Zorková - vrchní sestra Alena Paldusová - kontaktní osoba terénního týmu