Centrum duševního zdraví


 • Tel.: 728 729 997
 • michal.novotny188/188vyskov.charita.cz
 
Kostelní 406/2, Vyškov, 682 01 Vedoucí služby: Bc. Michal Novotný - vedoucí centra duševního zdraví

Cílové skupiny: osoby s chronickým duševním onemocněním
Způsob poskytování: ambulantní, terénní Fakultativní služby: NE

 

Jaká je nabídka Centra duševního zdraví? Z čeho je možné vybírat?

1. Základní poradenství ke zvládnutí aktuální nepříznivé situace

 • Informace o sociálních dávkách, jejich vyřízení a využití.
 • Informace pro členy rodiny o možnostech v péči o lidi s duševním onemocněním.
 • Informace o možnostech a postupech řešení nepříznivé situace.
 • Zprostředkování kontaktů na odborníky či instituce, které by mohly pomoci při řešení situace.

2. Pomoc v kontaktu se společenským prostředím

 • Doprovázeni k lékaři, do školy, zaměstnání apod.
 • Nácvik komunikace, práce s informacemi, jednání v různých společenských situacích.
 • Nácvik cestování a využívání MHD, orientace ve venkovním prostředí.

3. Individuální a rodin. terapie

 • Individuální terapeutická práce pro klienty či jejich blízké, rodinná terapie.

4. Nácvik dovednosti pro zvládání péče o vlastní osobu, nácvik soběstačnosti pro život v přirozeném prostředí

 • Nácvik péče o domácnost, děti a další členy domácnosti.
 • Nácvik dovedností potřebných k úředním úkonům (komunikace s úřady) a úkonů v běžném životě (hospodaření, využívání volnočasových aktivit).

5. Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů

 • Poradenský a informační servis (dávky, možnost získání kompenzačních a rehabilitačních pomůcek).
 • Jednání v zájmu klienta s ostatními institucemi a jinými odborníky.

6. Aktivizační činnosti a pracovní příležitosti

 • Zapracování v terapeutické dílně.
 • Nabídka uplatnění v sociálním podniku (práce v bylinkové zahradě, prodej výrobků). 
 • Upevňování získaných motorických, psychických a pracovních dovedností.

7. Vzdělávací akce a podpůrné skupiny

 • Pořádání přednášek, konferencí, volnočasových aktivit.
 • Informační materiály pro lidi s duševním onemocněním a veřejnost.
 • Provoz webových stránek pro potřebné informace, poradenství, doporučení a možnost prezentace.
 • Podpůrné skupiny pro klienty i pro lidi pečující.

NAŠE SLUŽBY JSOU POSKYTOVÁNY BEZPLATNĚ, A TO:

 • Ambulantní formou - možnost pobyt v Centru.
 • Terénní formou - v případě potřeby navštíví pracovník klienta i jeho blízké přímo v místě bydliště.
 • Pomocí webových stránek.

Otevírací doba bude aktualizována vždy dle potřeb klientů a možností Centra a bude zveřejněna na webu a poskytnuta na telefonický či emailový dotaz.

PRACOVNÍCI CENTRA DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ:

 • terapeut,
 • sociální pracovník,
 • osobní asistent,
 • garant - psychiatr,
 • koordinátor projektu,
 • odborný pracovník pro případ krize.

PODPOŘILI NÁS:

CDZ sponzoři


Organizace:


Zařízení:


Seznam lidí:

Bc. Michal Novotný - vedoucí centra duševního zdraví