Ke stažení

Organizační struktura Charity Vyškov

Přehled služeb Charity Vyškov

Přehled všech nabízených služeb Charity Vyškov

Stanovy Arcidiecézní charity Olomouc

Kodex Charity Česká Republika

Kodex Charity ČR je základní dokument zejm. pro všechny zaměstnance i dobrovolníky v charitních službách. Vymezuje jim základní prostor pro jejich práci. Uživatelům služeb naopak mj. poskytuje základní informace o povaze a vlastnostech nabízené pomoci. V neposlední řadě také tento dokument představuje Charitu celé společnosti.