POSTNÍ ALMUŽNA 2019

POSTNÍ ALMUŽNA 2019

I v letošním roce jsme měli možnost se v období půstu zapojit do tzv. Postní almužny. Ta vychází ze starobylé tradice dávání almužny, tzn. poskytnutí pomoci lidem, kteří jsou v nouzi. Princip je jednoduchý - peníze za požitky, které si během postního období odřekneme, vložíme do papírové pokladničky, tzv. postničky, kterou na konci doby postní odevzdáme. Tyto finanční prostředky jsou následně prostřednictvím charit použity tam, kde je to potřeba.

 

"Křesťanství počítá s tím, že člověk je tělo a duše. Duchovní úsilí proto zapojuje i tělo. Snaha vyjít ze sebe a žít pro Boha a pro druhé nemůže zůstat jen v citu či myšlence, proto konkrétní odepření si nějakého mlsání, jídla či zážitků tělo musí pocítit. Odřeknutí si a šetření pak má smysl, když prospěje druhému, který pomoc potřebuje. Postní almužna pomáhá tomu, kdo se do ní zapojí, pomáhá vládnout jeho duchu nad tělem. Pro ty, kterým pomáhá, je projevem lásky."

Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký a metropolita moravský, únor 2012

000187_65_001636

Postní almužna letos probíhala v postním období od 6. března 2019 (Popeleční středa) do Květné neděle, tj. 14. dubna 2019. Lidé si na začátku postního období vyzvedli ve svých farnostech papírové krabičky (tzv. postničky). Po celou dobu do nich mohli ukládat ušetřené peníze za požitky, které si v postní době odřekli. 

Finanční prostředky, které se vybraly, použije církev prostřednictvím Charity na pomoc lidem v nouzi a na podporu charitního díla. Posláním Postní almužny je také spojit úsilí farností a místní Charity pro konání milosrdné lásky k bližním v nouzi.

Pro celé území ČR bylo v loňském roce 2018 vytištěno téměř 40 000 papírových pokladniček a rozesláno do římskokatolických farností.

Tato dobrovolná duchovní formace věřících se koná od roku 2009 z podnětu České biskupské konference. Obdobné akce duchovní formace a doprovodného prožívání duchovní obnovy prostřednictvím staré postní praxe se pořádají již mnoho let v Anglii, Belgii, Německu, Rakousku, dokonce i v Polsku, Slovensku a na Ukrajině.


VÝSLEDKY POSTNÍ ALMUŽNY VE SPÁDOVÝCH FARNOSTECH CHARITY VYŠKOV:

postni almuzna 2019

VŠEM DÁRCŮM DĚKUJEME!