Chráněné bydlení hledá nové klienty

Chráněné bydlení hledá nové klienty

Navýšení kapacity sociální služby Chráněné bydlení.

Vážení, dovolte mi, abych vás v první řadě pozdravila , popřála pevné zdraví a současně vás informovala o níže uvedených skutečnostech. V současné době u nás dochází k rozšíření kapacity poskytované sociální služby. Podrobné informace najdete na letáčku.

   S pozdravem

           Martina Bártová - vedoucí zařízení  

plakátek ke stažení