Sociální auto pro Charitu Vyškov

Sociální auto pro Charitu Vyškov

V tomto týdnu jsme díky štědrosti sponzorů, ve většině vyškovských podnikatelů, obdrželi od firmy Kompakt sociální auto, které bude sloužit k zajištění osobní asistence pro naše klienty. Chceme všem podporovatelům poděkovat za jejich příspěvek a těm, kteří se osobně zúčastnili i za jejich přítomnost a povzbuzení. Nedávno nám jedno starší auto nabourali, kolegyně vyvázla bez zranění, auto šlo rovnou do šrotu. Takže nové vozidlo je vítaným a pro zajištění služeb nezbytným pomocníkem. Nakonec zaměstnance i auto požehnal vyškovský děkan P. Michal Pořízek. Děkujeme!

Mládež. Solidarita. Evropa. To bylo hlavním mottem Konference Caritas Europa

Čeští zástupci Konference Caritas Europa při příletu

Tbilisi – Diskuse a workshopy na téma, jak přilákat mladé do Charity a jak prohloubit komunikaci s dobrovolníky. Seznamování veřejnosti s Charitou v ulicích Tbilisi. Návštěva centra pro děti z ulice a sociálně slabé rodiny. To vše a mnohem víc nabídla Konference Caritas Europa.  Letos ji pořádala Charita Gruzie ve Tbilisi (7. – 9. května).

Charita Vyškov hostí už čtvtého dobrovolníka z Německa

Charita Vyškov hostí už čtvtého dobrovolníka z Německa

Charita Vyškov tento rok hostí už čtvrtého dobrovolníka. Letos tu od září hostuje mladá devatenáctiletá dívka, Marie Dittman. Marie je živá energická slečna, která si svým pozitivním přístupem a i přes jazykovou bariéru získá každého. Je tak skvělým příkladem pro své vrstevníky a obohacením pro naše pracovnice.

Odměna Tříkrálovým koledníkům

Odměna Tříkrálovým koledníkům

Milí koledníci a vedoucí skupinek,

jako poděkování za Vaši obětavou pomoc při letošním koledování, vám chceme ve spolupráci s městem Vyškov
darovat volný vstup do Aquaparku Vyškov v sobotu 7. 4. 2018,
pro koledníky města/obce:

Vyškov od 8 – 9.15 hod.
Dědice, Opatovice, Hamiltony a Ivanovice od 9.30 – 10.45 hod.
okolních obcí od 10.45 – 12.00 hod.

Po skončení vás čeká i sladké občerstvení z Pekárny Rašner. Před vstupními turnikety budou zaměstnanci Charity, kteří vám na základě seznamu vydají volný vstup. Každé dítě si může vzít jednoho dospělého. Je nutné dodržet nabídnuté časy.

„Gratias“ Miroslavu Kadlubiecovi. Žít znamená přemýšlet, říká oceněný sociální pracovník

Ministerstvo předává ocenění Gratias

Praha, Vsetín - Oceněním Gratias poděkovalo letos poprvé Ministerstvo práce a sociálních věcí vybraným sociálním pracovníkům. Ze 139 nominovaných obdrželi ocenění 4 sociální pracovníci, mezi nimi i Miroslav Kadlubiec z Charity Vsetín. Ten působí v sociálních službách již patnáct let, za tu dobu pomáhal jako pečovatel, poté v psychosociální rehabilitaci, dále lidem bez domova. Nyní působí ve vsetínském Caminu, kde „pomáhá nalézt cestu lidem s duševním onemocněním“...

Tříkrálová sbírka 2018 byla úspěšnější než loňský rok

Tříkrálová sbírka 2018 byla úspěšnější než loňský rok

Celkem 126 vedoucích skupinek a téměř 380 koledníků získalo od občanů finanční příspěvky ve výši 698 310,- Kč, což je o 35 000,- Kč více než v loňském roce. Děkujeme!

Adventní prodej výrobků

Adventní prodej výrobků

Adventní prodej výrobků klientů Odlehčovací služby a Centra denních služeb Charity Vyškov.

Národní potravinová sbírka 2017 ve Vyškově

Národní potravinová sbírka 2017 ve Vyškově

Dne 11. 11. 2017 se Oblastní charita Vyškov zapojila do 5. ročníku Národní potravinové sbírky. Ve Vyškově byly do sbírky zařazeny hypermarket Albert a Tesco.

Nový ceník a půjčovní řád zdravotních pomůcek

Od 1. 9. 2017 vstupuje v platnost nový ceník a půjčovní řád zdravotních, kompenzačních a rehabilitačních pomůcek. Účelem těchto změn, je rozšiřování nabídky pomůcek k zapůjčení, nákupem nových zdravotních, kompenzačních a rehabilitačních pomůcek .

Změna vedení Oblastní charity Vyškov

Změna vedení Oblastní charity Vyškov

Od 1. 8. 2017 byl jmenován novým ředitelem Oblastní charity Vyškov,  pan Ing. Roman Celý, DiS.,  který byl vybrán ve výběrovém řízení. Dosavadní ředitelka bude v OCH Vyškov dále působit jako provozní ředitelka.